Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Λυκείου

Οι Στόχοι του Λυκείου Μ. Ράπτου

Ο ρόλος του Λυκείου είναι ιδίαιτερα καθοριστικός, πρέπει να τεθούν οι σωστές βάσεις από την αρχή για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την επιτυχία των παιδιών μας στην Γ' Λυκείου και κατ' επέκταση την επιτυχία τους στις πανελλαδικές εξετάσεις και την εκπλήρωση των στόχων τους.

H διδακτέα ύλη είναι καταμερισμένη σε διδακτικές ενότητες, ώστε να καθίσταται αποτελεσματικότερη η διδακτική προσέγγιση κάθε αντικειμένου, με απώτερο στόχο την καλύτερη αφομίωσή της. Η μέθοδος και οι τεχνικές προσπέλασης του διδακτικού υλικού όλων των μαθημάτων είναι μια σοβαρή υπόθεση για την ολοκλήρωση των παιδαγωγικών σκοπών μας, ώστε να δίνονται ευκαιρίες διεπιστημονικών προσεγγίσεων με πρακτική και κοινωνική αναφορά (βλ. σχετική αναφορά για συμμετοχή και σε διαγωνισμούς). Ο συγκερασμός θεωρητικών γνώσεων και διδακτικής πράξης βασίζεται στην αυτενέργεια των μαθητών, ώστε να  μετατρέπει το γνωστικό αντικείμενο σε καλλιεργημένη κριτική σκέψη και δημιουργική ικανότητα των μαθητών/τριών. Τόσο τα φιλολογικά όσο και τα θετικά αλλά και τεχνολογικά μαθήματα λειτουργούν ως κατ’ εξοχήν ανθρωπιστικά μαθήματα και αποσκοπούν στη διαμόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων ανθρώπων.

 

 Τα μαθησιακά πεδία ποπυ διδάσκονται σε όλες τις τάξεις του Λυκείου είναι τα εξής:

Νέα Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Στόχοι μας είναι:

 • Η κατανόηση και η ορθή χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου

 • Η αντίληψη της πολυμορφίας της ελληνικής γλώσσας

 • Η αφομοίωση των γραμματικών και συντακτικών κανόνων

 • Η ερμηνία λογοτεχνικών κειμένων και η αξιοποίηση των πληροφοριών τους

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Στόχοι μας είναι:

 • Η γνώση της μορφολογίας των διαφόρων μερών του λόγου
 • Η αναγνώριση των χαρακτηριστικών των βασικών λογοτεχνικών ειδών της αρχαιοελληνικής γραμματείας, και πληρέστερα του δράματος
 • Η αξιοποίηση των αρχαιοελληνικών κειμένων στο πλαίσιο διαθεματικών δραστηριοτήτων
 • Η αξιολόγηση των αρχαίων κειμένων θετικά και η αντιμετώπιση τους ως πηγή έμπνευσης και προβληματισμού για ζητήματα κοινωνικά, πολιτικά, επιστημονικά, και φιλοσοφικά

 

 Σκοποί της μαθηματικής παιδείας είναι:

 • Η εκτίμηση της αξίας των μαθηματικών και η χρησιμότητα τους
 • Η ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων με πολλαπλούς τρόπους
 • Η ανάπτυξη της ικανότητας να σκέφτονται και να αποφασίζουν με δημιουργικό και λογικό τρόπο

Θρησκευτικά

Τα Θρησκευτικά στο Λύκειο διδάσκοντια με κύριο άξονα την σχέση μεταξύ του Θεού, του ανθρώπου, της κοινωνίας και της φύσης και πως επηρεάζονται και αλληλεπιδρούν αύτες οι οντότητες.

 

Ιστορία

Με τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας επιδιώκεται οι μαθητές να:

 • Αποκτήσουν ένα συνεκτικό και επαρκές σώμα ιστορικών γνώσεων
 • Καταστούν ενεργοί δημοκρατικοί πολίτες
 • Καλλιεργήσουν δεξιότητες που σχετίζονται με την ιστορική γνώση και την κριτική και δημιουργική σκέψη.

Κύριος στόχος των φυσικων επιστημών (Βιολογία, Φυσική και Χημεία) είναι η κατανόηση θεμελιώδων εννοιών και η εφαρμογής τους στην καθημερινή μας ζωή. Επίσης επιδιώκουμε την ανάπτυξη της ερευνητικής διάθεσης και κριτικής σκέψης και προτρέπουμε τους μαθητές μας να συμετέχουν σε Πανελλήνιους διαγωνισμούς.

Οι απαιτησείς της σύγχρονης εποχής εντάσσουν την γνώση ξένων γλωσσών ως ένα απαραίτητο εφόδιο για την κοινωνική και επαγγελματική επιτυχία, γι' αυτό και στα Εκπαιδευτήρια Μαίρης Ν. Ράπτου δίνουμε μεγάλη σημασία στην σωστή προετοιμασία των παιδιών μας. Από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση εισάγουμε την εκμάθηση της Αγγλικής ως τη βασική ξένη γλώσσα και δίνουμε την δυνατότητα επιλογής μιας ακόμη δεύτερης γλώσσας (Γαλλικών ή Γερμανικών). Στόχος μας στο Λύκειο Μ.Ράπτου είναι τα παιδία να μπορούν να χρησιμοποιούν (και προφορικά και γραπτά) την ξένη γλώσσα με μεγάλη άνεση και επιδεξιότητα. Επίσης προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για την απόκτηση πτυχίων.

Φυσική αγωγή

 

Οι στόχοι του μαθήματος έρχονται σε συνέχεια με αυτούς του δημοτικού, και έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη κινητικών και φυσικών δυνατοτήτων, την εκμάθηση βασικής τέχνης των αθλημάτων, την προαγωγή του ευ αγωνίζεσθαι, και την επίτευξη της ευεξίας και της υγείας.

 

Οι άρτιες αθλητικές εγκαταστάσεις του σχολείου μας (γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλλεϊ, τέννις), εξασφαλίζουν το απαραίτητο περιβάλλον για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Πολιτική αγωγή

Το μάθημα διδάσκεται στο Λύκειο και ως στόχο έχει την ενίσχυση και καλλιέργεια της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής κρίσης των μαθητών. Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι η διαμόρφωση και ένταξη ενεργών πολιτών στην συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία.

 

Στην Β΄Λυκείου οι μαθητές/τριες θα επιλέξουν μια από τις κατευθύνσης (Θεωρητική, Θετική, Τεχνολογική) με την οπόια επιθυμούν να συνεχήσουν και θα τους δώσει πρόσβαση στα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία.

 Τα μαθήματα που υπάγονται σε κάθε κατεύθυνση για την Β' Λυκείου είναι:

 

Θεωρητική Κατεύθυνση

 1. Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
 2. Λατινικά
 3. Αρχές Φιλοσοφίας

 

 

Θετική Κατεύθυνση

 1. Μαθηματικά*
 2. Φυσική *
 3. Χημεία

 

 

Τεχνολογική Κατεύθυνση

 1. Μαθηματικά*
 2. Φυσική *
 3. Τεχνολογία

Στην Γ' Λυκείου τα μαθήματα των κατευθύνσεων είναι τα εξής:

 

Θεωρητική Κατεύθυνση

 

 1. Αρχάια Ελληνικά Κείμενα
 2. Λατινικά
 3. Ιστορία
 4. Νεοελληνική Λογοτεχνία


 

 

 

 

Θετική Κατεύθυνση

 

 1. Μαθηματικά*
 2. Φυσική*
 3. Βιολογία 
 4. Χημεία

 

  

 

 

 

 Τεχνολογική Κατεύθυνση

1ος Κύκλος: Τεχνολογίας & Παραγωγής

 1. Μαθηματικά*
 2. Φυσική*
 3. Χημεία - Βιοχημεία
 4. Ηλεκτρολογία
 2ος Κύκλος: Πληροφορικής & Υπηρεσιών

 1. Μαθηματικά*
 2. Φυσική*
 3. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον
 4. Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

 

Αυτό που είναι ιδίαιτερα σημαντικό και πρέπει να προσέξουμε είναι το μαθήμα επιλογής "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας", το οποίο είναι αυξημένης βαρύτητας για τους μαθητές/τριες που θα επιλέξουν το 5ο Επιστημονικό Πεδίο, δηλαδή τις Οικονομικές Σχολές, και εξετάζεται πανελλαδικά.

*Τα μαθήματα, Μαθηματικά και Φυσική, της Θετικής και της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης έχουν την ίδια διδακτέα ύλη και σχολικά βιβλία και στην Β' και στην Γ' Λυκείου

Διεύθυνση

Διεύθυνση:
 Καρδίτσης 21,  Λάρισα
Τηλ:
2410-624403
Fax:
2410-624403
Email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Website:
www.sxoleioraptou.gr

Με λίγα λόγια

Τα Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου λειτουργούν από το 1957 στην πόλη της Λάρισας. Ιδρύτρια και καθοδηγήτρια του σχολείου αυτού είναι η δ. Μαίρη Ν. Ράπτου. 

Συνδεθείτε μαζί μας!

 

JoomShaper