Ακαδημαϊκό πρόγραμμα Γυμνασίου

 

Οι Στόχοι του Γυμνασίου Μ. Ράπτου

Πρωταρχικό στόχο του Γυμνασίου Μ. Ράπτου αποτελεί η ανάπτυξη γνωστικών και ερευνητικών δεξιοτήτων του μαθητή. Αναλυτικότερα οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να αφομοιώσουν έναν όγκο πληροφοριών σε πολλά και ποικίλου χαρακτήρα μαθήματα με τέτοιο τρόπο, ώστε να εμβαθύνουν και να εμπεδώνουν τις γνώσεις και τις ικανότητες στο πρόγραμμα σπουδών της τάξης τους. Μαθαίνουν να καλλιεργούν τη γλωσσική τους έκφραση, ώστε να διατυπώνουν τις σκέψεις στον προφορικό και γραπτό λόγο με σαφήνεια και ορθότητα, να συνειδητοποιούν τις δυνατότητες, τις κλίσεις, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντά τους και να αποκτούν γνώση για τα κοινωνικά φαινόμενα της σύγχρονης πραγματικότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με προσεκτικά σχεδιασμένες δραστηριότητες βιωματικής μάθησης, επισκέψεις σε διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς, πραγματοποίηση σεμιναρίων νεανικού προβληματισμού καθώς και πρόσθετη διδακτική στήριξη σε όλα τα κύρια μαθήματα. Στόχος του σχολείου μας είναι να ενεργοποιήσει τη δημιουργικότητα και την αυτενέργεια του κάθε μαθητή, ώστε ο κάθε ένας χωριστά (αλλά και η τάξη ως σύνολο) να μάθει  πώς να διαχειρίζεται την πληροφορία που αποκτά, πώς να ερευνά, να αναλύει και να συνθέτει συνδυάζοντας τις γνώσεις με τους ανάλογους κοινωνικούς προβληματισμούς μέσα σε κλίμα δημιουργικού διαλόγου και συλλογικής προσπάθειας. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ο ανθρωπιστικός προσανατολισμός των εκπαιδευτηρίων μας που στοχεύει στην ηθική καλλιέργεια και στήριξη του εφήβου και στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή ως υγιούς μέλους του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

                                                                        Ελένη Μάντζαρη, Φιλόλογος

Το επίσημο ωρολόγιο πρόγραμμα του υπουργείου προβλέπει για όλες τις τάξεις του γυμνασίου 35 διδακτικές ώρες, και τα μαθησιακά πεδία είναι τα εξής:

Νέα Ελληνική γλώσσα και Γραμματεία

Στόχοι μας είναι:

 • Η κατανόηση και η ορθή χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου
 • Η αντίληψη της πολυμορφίας της ελληνικής γλώσσας
 • Η αφομοίωση των γραμματικών και συντακτικών κανόνων
 • Η ερμηνία λογοτεχνικών κειμένων και η αξιοποίηση των πληροφοριών τους

Αρχαία Ελληνική γλώσσα και Γραμματεία

Στόχοι μας είνα:

 • Η γνωριμία με την αρχαία ελληνική γλώσσα και η γνώση των συντακτικών κανόνων αυτής
 • Η εκτίμηση των αρχαίων κειμένων και συγγραφέων, με στόχο την ανάδειξη τους ως διαχρονικά
 • Η γνώση της πνευματικής δημιουργίας των Αρχαίων Ελλήνων και
 • Η επαφή με τους θεσμούς, τις αξίες τα ήθη και έθιμα τους.

Σκοπός της διδασκαλίας είναι:

 • Η απόκτηση λογικομαθηματικής σκέψης
 • Η εφαρμογή μαθηματικών γνώσεων και μεθόδων στην καθημερινή ζωή
 • Ενθάρυνση για την συμμετοχή μαθητών στους διαγωνισμούς της Ε.Μ.Ε. και Καγκουρό.

Θρησκευτικά

Η διδασκαλία των θρησκευτικών σε αυτή την εκπαιδευτική βαθμίδα έχει ως στόχο την προσέγγιση της θρησκευτικής πίστης, και την ανάδειξη των οικομενικών αξιών του Χριστιανισμού. θα πρέπει να τονίζει συνεχώς στους μαθητές πως η καλλιέργεια της σκέψης και του νου, έχει άμεση επίδραση στις πράξεις μας, καθώς νους και πράξη είναι αλληλένδετα.

 

Ιστορία

Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τρόπους που προάγουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της ερευνιτικής διάθεσης για την σφαιρική γνώση και την απόκτηση ιστορικής συνείδησης.

Κύριος στόχος των φυσικων επιστημών στο Γυμνάσιο Μ. Ράπτου (Βιολογία, Γεωγραφία, Φυσική και Χημεία) είναι η κατανόηση θεμελιώδων εννοιών και η εφαρμογής τους στην καθημερινή μας ζωή. Επίσης επιδιώκουμε την ανάπτυξη της ερευνητικής διάθεσης και κριτικής σκέψης και προτρέπουμε τους μαθητές μας να συμετέχουν σε Πανελλήνιους διαγωνισμούς.

Οι απαιτησείς της σύγχρονης εποχής εντάσσουν την γνώση ξένων γλωσσών ως ένα απαραίτητο εφόδιο για την κοινωνική και επαγγελματική επιτυχία, γι' αυτό και στα Εκπαιδευτήρια Μαίρης Ν. Ράπτου δίνουμε μεγάλη σημασία στην σωστή προετοιμασία των παιδιών μας. Από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση εισάγουμε την εκμάθηση της Αγγλικής ως τη βασική ξένη γλώσσα και δίνουμε την δυνατότητα επιλογής μιας ακόμη δεύτερης γλώσσας (Γαλλικών ή Γερμανικών). Στόχος μας στο Γυμνάσιο Μ.Ράπτου είναι τα παιδία να μπορούν να χρησιμοποιούν (και προφορικά και γραπτά) την ξένη γλώσσα με μεγάλη άνεση και επιδεξιότητα. Επίσης προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για την απόκτηση πτυχίων. Τέλος, το Γυμνάσιο μας διοργανώνει κάθε χρόνο διαγωνισμό συλλαβισμού (spelling bee).

Στόχος μας είναι οι μαθητές να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στην χρήση λογισμικών προγραμμάτων.

Μουσική

Στο μάθημα της Μουσικής στόχος μας είναι οι μαθητές να μπορουν να αναπτύξουν την αγάπη τους για την μουσική και κατα επέκταση του ωραίου. Επίσης δίνουμε την δυνατότητα στους μαθητές μας να συμμετέχουν  στην χορωδία και να λαμβάνουν μέρος σε μουσικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις.

Καλλιτεχνικά

Στα πλαίσια του μαθήματος των Καλλιτεχνικών τα παιδία έχουν την δυνατότητα να μάθουν να εκφράζουν τα συναίσθηματα, τους προβληματισμούς και τις σκέψεις τους, χρησιμοποιώνατς διάφορες τεχνοτροπίες και υλικά.

Φυσική αγωγή

Οι στόχοι του μαθήματος έρχονται σε συνέχεια με αυτούς του δημοτικού, και έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη κινητικών και φυσικών δυνατοτήτων, την εκμάθηση βασικής τέχνης των αθλημάτων, την προαγωγή του ευ αγωνίζεσθαι, και την επίτευξη της ευεξίας και της υγείας.

Οι άρτιες αθλητικές εγκαταστάσεις του σχολείου μας (γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλλεϊ, τέννις), εξασφαλίζουν το απαραίτητο περιβάλλον για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Οικιακή Οικονομία

Η Οικιακή Οικονομία είναι η επιστήμη που αξιοποιεί, αναπτύσσει και οργανώνει τις ανθρώπινες ικανότητες και τα υλικά αγαθά για την παρούσα και την μελλοντική ευημερία του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας.

Η διδασκαλία της Οικιακής Οικονομίας στοχεύει στην εκμάθηση όλων εκείνων των μεθόδων που οδηγούν στη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής των μαθητών αλλά και των οικογενειών τους ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα που μπορούν να παρουσιαστούν στο άμεσο ή και έμμεσο μέλλον.

Η Οικιακή Οικονομία είναι ένα μάθημα πολύπλευρο και πολυδιάστατο. Ανήκει στα μαθήματα εκείνα στα οποία οι εμπειρίες και τα βιώματα των μαθητών ανατροφοδοτούν την εκπαιδευτική διαδικασία, καθιστώντας την διδασκαλία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.

ΣΚΟΠΟΣ

Γενικός σκοπός της διδασκαλίας της Οικιακής Οικονομίας είναι η ανάπτυξη του ανθρώπου στο οικιακό περιβάλλον, την οικογένεια και την κοινότητα, δηλαδή προσφέρει γνώση για τη δημιουργία ενός φυσικού, κοινωνικού, οικονομικού, πολιτισμικού αλλά και αισθητικού περιβάλλοντος για την οικογένεια και το άτομα, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ευημερία ατόμων, οικογενειών και κοινωνίας. Με άλλα λόγια, συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν την δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.

 

Κοινωνική και πολιτική αγωγή

Το μάθημα διδάσκεται στην Γ' τάξη Γυμνασίου και ως στόχο έχει την ενίσχυση και καλλιέργεια της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής κρίσης των μαθητών. Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι η διαμόρφωση και ένταξη ενεργών πολιτών στην συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία.

 

 

 

 

 

 

Διεύθυνση

Διεύθυνση:
 Καρδίτσης 21,  Λάρισα
Τηλ:
2410-624403
Fax:
2410-624403
Email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Website:
www.sxoleioraptou.gr

Με λίγα λόγια

Τα Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου λειτουργούν από το 1957 στην πόλη της Λάρισας. Ιδρύτρια και καθοδηγήτρια του σχολείου αυτού είναι η δ. Μαίρη Ν. Ράπτου. 

Συνδεθείτε μαζί μας!

 

JoomShaper