Ξένες Γλώσσες στο Δημοτικό

Οι Ξένες Γλώσσες στο Δημοτικό Μ.Ν. Ράπτου

Στο Εκπαιδευτήριο Μαίρης Ν. Ράπτου διδάσκονται τα Αγγλικά ως πρώτη ξένη γλώσσα και τα Γαλλικά ή τα Γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών εστιάζει στη γλωσσική εκμάθηση, στην επικοινωνία και στη μελέτη των αντίστοιχων πολιτισμών. Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας αρχίζει από το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και συνεχίζεται απρόσκοπτα έως και το Λύκειο. Η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά ή Γερμανικά) αρχίζει από τη Δ' Δημοτικού και συνεχίζεται επίσης έως και το Λύκειο.

Το σχολείο μας δίνει μεγάλη βαρύτητα στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας. Οι μαθητές έχουν την πρώτη τους επαφή στην Α' Δημοτικού με μια ώρα την εβδομάδα όπου γίνεται και η γνωριμία με τη γλώσσα και η εξοικείωση τους μέσα από τραγουδάκια και παιχνίδια. Όλα αυτά γίνονται και με τη βοήθεια του βιβλίου “The cat is back” για pre-junior του εκδοτικού οίκου Burlington. Μεγάλη έμφαση δίνεται στον προφορικό λόγο. Θέλουμε οι μαθητές μας να μάθουν να χρησιμοποιούν απλές καθημερινές φράσεις.

Από την Β' εώς και Στ' Δημοτικού η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας συνεχίζεται με 3 ώρες την εβδομάδα. Οι μαθητές της Β' και Γ' δημοτικού παρακολουθούν τις τάξεις Juniorκαι Juniorαντίστοιχα. Χρησιμοποιούμε τα βιβλία "The cat is back"for Juniorand JuniorB. Οι μαθητές μαθαίνουν να γράφουν και να διαβάζουν και έρχονται σε επαφή με τα πρώτα γραμματικά φαινόμενα. Επίσης γίνεται εξάσκηση στην προφορική και ακουστική δεξιότητα. Το σχολείο μας διαθέτει πλούσιο οπτικοακουστικό και διαδραστικό υλικό για να κάνει πιο ευχάριστο το μάθημα τον αγγλικών. Οι μαθητές των τάξεων Δ', Ε', Στ' παρακολουθούν τις τάξεις A, B, αντίστοιχα. Τα βιβλία που διδάσκονται είναι "Quest 1", "Quest 2" και "Quest 3". Στόχος αυτών των τάξεων είναι οι μαθητές να καταλαβαίνουν και να χρησιμοποιούν σωστά την αγγλική γραμματική, να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους, να διαβάζουν με άνεση και να κατανοούν μια ποικιλία κειμένων, να μπορούν να γράφουν δικά τους κείμενα, να ακούν και να  καταλαβαίνουν καθημερινές συνομιλίες και να χρησιμοποιούν με άνεση τον προφορικό λόγο. Υπάρχει επίσης πλούσια δανειστική βιβλιοθήκη με βιβλία, CD και DVD  που χρησιμοποιούν οι μαθητές μας.

Το σχολείο μας συμμετέχει στις εξετάσεις YoungLearners του Πανεπιστήμιου Cambridge για την απόκτηση των πτυχίων Starters, Movers ,Flyers. Για την καλύτερη προετοιμασία των παιδιών το σχολείο μας τους δίνει την δυνατότητα να παρακολουθήσουν μια επιπλέον ώρα προετοιμασίας αποκλειστικά με  πρότυπα θέματα των αντίστοιχων εξετάσεων.

Τα Εκπαιδευτήρια Μαίρης Ν. Ράπτου με παράδοση και συνεχή αφοσίωση στο γαλλικό πλούτο και πολιτισμό, ξεκινά τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στην Δ’ Δημοτικού. Οι μαθητές μυούνται στη γαλλική γλώσσα και κουλτούρα μέσα από μια σειρά διαδραστικών δραστηριοτήτων. Από τα πρώτα κιόλας μαθήματα, σε μορφή παιχνιδιού, οι μαθητές αναζητούν στο λεξιλόγιο τους γαλλικές λέξεις που χρησιμοποιούν ήδη στην ελληνική γλώσσα. Η διδακτική μέθοδος που χρησιμοποιούμε ονομάζεται  "Copains Copines 1" των εκδόσεων Traitd’Union και ξεκινά με το γαλλικό αλφάβητο, δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να μάθουν το βασικό λεξιλόγιο, ώστε στο τέλος της χρονιάς να μπορούν να συστηθούν, να μιλήσουν για τον εαυτό τους και για τα ενδιαφέροντα τους, για τις αγαπημένες τους δραστηριότητες, να ρωτήσουν και να πάρουν αντίστοιχες πληροφορίες από τους συμμαθητές τους.

Στη ΣΤ’ Δημοτικού συνεχίζουμε με τη δεύτερη σειρά της διδακτικής μεθόδου "Copains Copines 2". Σε αυτήν την τάξη, τα παιδιά εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, μαθαίνουν να γράφουν γράμμα ή email, να περιγράφουν αναλυτικά εικόνες και να κάνουν μικρούς διαλόγους μεταξύ τους, πάνω σε θέματα που αφορούν στην καθημερινότητά τους.

Η διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας συνοδεύετε από ένα δικό μας corpus βασισμένο στις θεματικές ενότητες του βιβλίου μας (ανά τάξη και ανά επίπεδο) καλύπτοντας τις βασικές ανάγκες λεξιλογίου και γραμματικής. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και ανά τακτά χρονικά διαστήματα, χρησιμοποιούμε πλούσιο εποπτικό υλικό, όπως η χρήση βιντεοπροβολέα, διαδραστικού πινάκα και ακουστικών συσκευών. Οι μαθητές επίσης έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν βιβλία με CD και παραμύθια εμβαθύνοντας στη γλώσσα, διαβάζοντας, ακούγοντας και τραγουδώντας.

Τα παιδιά μας ολοκληρώνοντας τη ΣΤ' Δημοτικού , είναι έτοιμοι να συμμετέχουν στις εξετάσεις του γαλλικού πτυχίου DELF A1 PRIM , του πρώτου επιπέδου σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Σπουδών για τις Γλώσσες.
Για την καλύτερη προετοιμασία των παιδιών μας το σχολείο μας τους δίνει την δυνατότητα να παρακολουθήσουν μια επιπλέον ώρα προετοιμασίας αποκλειστικά με πρότυπα θέματα των αντίστοιχων εξετάσεων.

Το σχολείο μας στην Δ΄ Δημοτικού, ξεκινά τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας. Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν την εκμάθηση  της γερμανικής  γλώσσας και να την συνεχίσουν στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Στην Δ' Δημοτικού χρησιμοποιούμε  την διδακτική σειρά "PaulLisa Co 1" και ξεκινάμε από το γερμανικό αλφάβητο. Ολοκληρώνοντας την τάξη τα παιδιά κατέχουν ένα βασικό λεξιλόγιο, όπου μπορούν να συστηθούν, να μιλήσουν για τον εαυτό τους, τα σχολικά τους μαθήματα και τα χόμπυ τους καθώς και να ρωτήσουν άλλα παιδιά για να πάρουν τις αντίστοιχες πληροφορίες.  Γίνεται μια πρώτη επαφή με τη γερμανική γραμματική που έχει πολλά κοινά με την ελληνική γραμματική.

Στην ΣΤ' Δημοτικού, συνεχίζουμε με την διδακτική σειρά "Luftballons kids B", όπου τα παιδιά εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους σχετικά με τους χώρους ενός σπιτιού και τα έπιπλα, τα ρούχα, τα ζώα, τα επαγγέλματα, τα χόμπυ και τις εποχές. Έχουν μια πρώτη επαφή με την κατανόηση μεγαλύτερων κειμένων, εμβαθύνουν σε νέα γραμματικά φαινόμενα και εξασκούν την ακουστική και προφορική δεξιότητα με θέματα σύμφωνα με τα πρότυπα των εξετάσεων για την απόκτηση του πρώτου πτυχίου στα γερμανικά.

Τα παιδία μας ολοκληρώνοντας την ΣΤ΄ Δημοτικού, έχουν την δυνατότητα να  συμμετέχουν  στις εξετάσεις του επιπέδου Α1 του Ινστιτούτου του Goethe (FitinDeutschAGoetheInstitut) ή του Κρατικού Πιστοποιητικού Α1-Α2.

Για την καλύτερη προετοιμασία των παιδιών μας το σχολείο μας τους δίνει την δυνατότητα να παρακολουθήσουν μια επιπλέον ώρα προετοιμασίας αποκλειστικά με  πρότυπα θέματα των αντίστοιχων εξετάσεων.

Η διδασκαλία της γερμανικής συνοδεύεται από ένα δικό μας corpus γραμματικής ανά τάξη, την εκμάθηση τραγουδιών, την ανάγνωση παραμυθιών, την κατασκευή χειροτεχνιών και κολλάζ, και την προβολή εκπαιδευτικών προβολών και ντοκιμαντέρ σχετικά με τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό του γερμανικού λαού.

 

 

 

Διεύθυνση

Διεύθυνση:
 Καρδίτσης 21,  Λάρισα
Τηλ:
2410-624403
Fax:
2410-624403
Email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Website:
www.sxoleioraptou.gr

Με λίγα λόγια

Τα Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου λειτουργούν από το 1957 στην πόλη της Λάρισας. Ιδρύτρια και καθοδηγήτρια του σχολείου αυτού είναι η δ. Μαίρη Ν. Ράπτου. 

Συνδεθείτε μαζί μας!

 

JoomShaper