Μαθήματα Δημοτικού


Βάση της διδασκαλίας της Γλώσσας αποτελεί η επικοινωνιακή μέθοδος και η λειτουργική προσέγγιση της γλώσσας. Στόχος είναι να αποκτήσουν τα παιδιά όλες εκείνες τις απαραίτητες δεξιότητες, έτσι ώστε να μάθουν να επικοινωνούν όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Η ανάπτυξη της ικανότητας να διαβάζει ο μαθητής με ευχέρεια και ακρίβεια, να κατανοεί το περιεχόμενο κειμένων με αυξανόμενη αναγνωστική δυσκολία και να χρησιμοποιεί την αναγνωστική ικανότητα στα άλλα μαθήματα και στον κοινωνικό του χώρο, να αναζητά, να αξιολογεί, να επιλέγει και να αξιοποιεί την πληροφορία, να χαίρεται και να εκτιμά τη γλωσσική ποικιλία αποτελούν τρόπυς για την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Στην επίτευξη αυτού του στόχου συμβάλλει σημαντικά η επαφή των παιδιών με μία μεγάλη ποικιλία κειμενικών ειδών και είδη λόγου που παρουσιάζουν όχι μόνο τα βιβλία της Γλώσσας και του Ανθολογίου αλλά και του «Αναγνωστικού μας», μια συλλογή από αφηγηματικά, περιγραφικά, επεξηγηματικά, επιχειρηματολογικά κείμενα που δίνουν οδηγίες.

Ως προς τον προφορικό λόγο, ειδικότερα, σκοπός είναι η άσκηση στην ακρόαση, η βελτίωση της ποιότητας της προφορικής έκφρασης του μαθητή, καθώς και της ταχύτητας, με την οποία διατυπώνει ένα σωστά δομημένο λόγο.

Η παραγωγή γραπτού λόγου αποτελεί επίσης σημαντικό κομμάτι στη διδασκαλία της Γλώσσας. Σκοπός είναι η ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να επικοινωνεί γραπτά με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιώντας τη μορφή και το ύφος που αρμόζει σε κάθε περίσταση επικοινωνίας. Να χαίρεται την ίδια τη γραπτή επικοινωνία.

Στο γλωσσικό μάθημα, η διδασκαλία είναι κειμενοκεντρική. Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής εξασκείται σε διαφορετικά κειμενικά ήδη και μαθαίνει να ακροάται, να εξηγεί και να επιχειρηματολογεί με ακρίβεια κι αυτοπεποίθηση.  Σκοπός είναι να μετέχουν όλα τα παιδιά στην επεξεργασία των κειμένων και να μπορούν εύκολα να παράγουν γραπτό λόγο με στοιχεία του κειμένου. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην εκμάθηση γραμματικών και συντακτικών κανόνων, οι οποίοι μέσα από την κειμενοκεντρική προσέγγιση «ζωντανεύουν» και καθοδηγούν τον μαθητή στο ταξίδι της γλώσσας. Επιπρόσθετα, σκοπός μας είναι να αγαπήσουν τα παιδιά το λογοτεχνικό βιβλίο και να μην το βλέπουν ως κάτι το ανιαρό αλλά ως πηγή πνευματικού πλούτου.

Στο μάθημα των μαθηματικών, η επεξεργασία των εννοιών γίνεται είτε βιωματικά με παιγνιώδη τρόπο, είτε με τη χρήση ποικίλου εποπτικού υλικού που βρίσκεται στο σχολείο μας. Στόχος μας είναι οι μαθητές να καλλιεργήσουν θετική στάση απέναντι στα Μαθηματικά. Θεμελιώδες θεωρείται η απόκτηση βασικών μαθηματικών εννοιών και δεξιότητων, όπως είναι για παράδειγμα η έννοια του χώρου και η συμβολική χρήση των αριθμών, ώστε να αναπτυχθεί και η λογικομαθηματική σκέψη στην μετέπειτα πορεία μέσα απο στοιχεία άλγεβρας και γεωμετρίας (απο την Γ’ τάξη δημοτικού).

Η ύλη των Μαθηματικών βασίζεται στις εξής γνωστικές περιοχές: τα προβλήματα (τα οποία καταλαμβάνουν και τη μεγαλύτερη έκταση στα βιβλία), τους αριθμούς, τους αριθμούς σε σχέση με τις πράξεις, τις μετρήσεις (χρόνου, επιφάνειας, βάρους, ευρώ), τη γεωμετρία και τα μοτίβα. Τα παιδιά οικοδομούν τη γνώση σταδιακά αναπτύσσοντας διάφορες στρατηγικές επίλυσης.

Το σχολείο μας τα τελευταία χρόνια συμμετέχει στο διαγωνισμό της «Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας» καθώς και στο διαγωνισμό «Καγκουρό», με πολλές επιτυχίες και διακρίσεις μέχρι στιγμής. Αυτό οφείλεται στην καλή προετοιμασία των μαθητών από το διδακτικό προσωπικό του σχολείου μας αλλά και στη δική τους προσπάθεια.

 

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να μας διδάξει ότι ο Θεός είναι μαζί μας και μας γνωρίζει με το δώρο της ζωής. Μέσα από τα Θρησκευτικά οι μαθητές/τριες διδάσκονται ότι η ζωή θέλει αγάπη και προσπάθεια. Γνωρίζοντας τον Χριστό και την διδασκαλία του αλλάζει η ζωή μας. Τα διδάγματα αυτά­ επηρεάζουν και την ζωή με τους ανθρώπους γύρω μας, την οικογένειά μας, το φιλικό μας περιβάλλον και τους συνεργάτες μας.

Η διδασκαλία του μαθήματος έχει ως στόχο τη μελέτη της Καινής Διαθήκης, ως μελέτη της ζωής και του έργου του Χριστού. Μέσα από παραβολές, περιγραφές θαυμάτων και γεγονότα από τη ζωή του Χριστού, αναδεικνύονται ηθικά ζητήματα που τίθενται προς συζήτηση με τους μαθητές και στοχεύουν στην πνευματική και συναισθηματική συγκρότησή τους. Τα παιδιά θα μάθουν την Ορθόδοξη Παράδοση. Θα καταλάβουν πόσο επίκαιρος και αληθινός είναι ο λόγος του Θεού. Στόχος μας είναι να δώσουμε απαντήσεις στις ανησυχίες τους και τις απορίες τους, μέσα από τα μονοπάτια της Ορθοδοξίας και τη μακρόχρονη εκκλησιαστική πρακτική. Θα γνωρίσουν το μεγαλείο του Ορθοδοξίας και θα πορευτούν στη ζωή τους έχοντας γερές βάσεις.

Η εισαγωγή των Θρησκευτικών ως εκπαιδευτική ενότητα πραγμοτοποιείται στην Γ' τάξη.

Η Μελέτη Περιβάλλοντος είναι ένα μάθημα το οποίο προσεγγίζουμε βιωματικά, έτσι ώστε να αποκτήσει νόημα για τα παιδιά. Ο γενικός σκοπός της Μελέτης του Περιβάλλοντος είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων, που επιτρέπουν στο μαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει, να ερμηνεύει και σε κάποιον βαθμό να προβλέπει τη λειτουργία, τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, καθώς και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, που θα οδηγήσουν το μαθητή σε μία θετική στάση απέναντι στο περιβάλλον.

Η Μελέτη Περιβάλλοντος διδάσκεται στις τάξεις Α', Β', Γ', Δ' δημοτικού.

Στο μάθημα της ιστορίας οι μαθητές/τριες καλούνται να αναπτύξουν ενδιαφέρον για την ελληνική μυθολογία και την προϊστορία και τις επιβιώσεις της στη γλώσσα, τη λογοτεχνία, την τέχνη. Ενώ στην πορεία καλλιεργείται η εθνική μνήμη και η κατανόηση της διαχρονικής πορείας του ελληνικού πολιτισμού μέσου της ιστορίας των Αλεξανδρινών χρόνων (στην Δ' τάξη δημοτικού) και των Βυζαντινών χρόνων (στην Ε' τάξη δημοτικού). Τέλος, τα παιδία εισάγονται και στην ιστορία των νεότερων χρόνων μέχρι τον 20ο αιώνα, όχι μόνο την ελληνική αλλά και την παγκόσμια (στην ΣΤ' τάξη δημοτικού).

Κατά τη διδασκαλία χρησιμοποιούνται πάντα σχεδιάγραμμα, PowerPoint, πλούσιο εποπτικό υλικό, χάρτες, διαφάνειες και κάποιες προβολές DVD για να γίνει η εκμάθηση με αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο. Δίνετε μεγάλη βαρύτητα στην κατανόηση των γεγονότων από όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές και στην ικανότητα τους να απαντούν σε ερωτήσεις, ασκώντας με αυτό τον τρόπο την κριτική και αφαιρετική τους ικανότητα.

Η εισαγωγή της Ιστορίας ως εκπαιδευτική ενότητα πραγμοτοποιείται στην Γ' τάξη.

Το μάθημα περιλαμβάνει όχι μόνο Φυσική, αλλά και Χημεία και Βιολογία. Είναι καινούργιο αντικείμενο, γι' αυτό και ενθουσιάζει τους μαθητές. Στο σχολείο, για τη βαθύτερη κατανόηση της ύλης, χρησιμοποιούνται διαφάνειες, σχετικοί πίνακες, διάφορες προβολές και γίνονται σχεδόν σε καθημερινή βάση πειράματα στην τάξη από τη δασκάλα και τα παιδιά. Η διδασκαλία στηρίζεται στην ανακαλυπτική μέθοδο και πραγματοποιείται με ομαδοσυνεργατικό τρόπο. Με βιωματικό και ευχάριστο τρόπο οι μαθητές/τριες εισάγονται στις νέες έννοιες.

Στόχος του μαθήματος της Φυσικής είναι να μετέχουν τα παιδιά στις πειραματικές διαδικασίες μέσω των οποίων θα καταλήγουν εμπειρικά σε συμπεράσματα γύρω από έννοιες όπως η ενέργεια, η θερμότητα, οι ζωντανοί οργανισμοί, το φως και τα διάφορα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού.

Το μάθημα της Φυσικής διδάσκετε στην Ε' και ΣΤ' τάξη.

Η Γεωγραφία της Ε' τάξης φέρνει τους μαθητές/τριες σε γνωριμία με τη χώρα τους, μελετώντας το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας. Μελετάμε την κατανομή του πληθυσμού της, τη διοικητική διαίρεση της, την αγροτική και βιομηχανική παραγωγή της και τη σχέση της με την Ε.Ε. Επίσης γίνεται λόγος για την Κύπρο και τον ελληνισμό της διασποράς.

Στην ΣΤ’ Τάξη, στο μάθημα της Γεωγραφίας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν τις έννοιες που αναφέρονται στη Γη, τόσο ως μέρος του ηλιακού μας συστήματος όσο και ως χώρο ζωής των ανθρώπων και στη γεωφυσική εξέταση των ηπείρων της.

 

Το μάθημα της Αγωγής στοχεύει στο να γνωρίσουν οι μαθητές τους τρόπους λειτουργίας μιας κοινωνίας. Στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, έτσι ώστε να προσεγγίζουν με «ανοιχτό νου» θέματα που αφορούν την ελευθερία, την ισότητα, τη δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στη διαμόρφωση και υιοθέτηση αξιών, στάσεων και συμπεριφορών που θα επιτρέψουν στους μαθητές να κατανοήσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως αυριανών πολιτών στη σύγχρονη κοινωνία.

Η διδασκαλία του μαθήματος αφορά στην Ε' και Στ' τάξη.

 

Επιπλέον, για να κάνουμε αποτελεσματική, ενδιαφέρουσα, ελκυστική και απολαυστική τη μαθησιακή διαδικασία πραγματοποιούνται επισκέψεις κατα την διάρκεια της σχολικής χρονιάς σε μουσεία, θέατρα, κ.λπ., οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ύλη του μαθήματος και το θέμα του εκπαιδευτικού μας στόχου κάθε φορά.

Στη διάρκεια της χρονιάς εκπονούνται σχέδιαεργασίας (project) με θέματα περιβαλλοντικά, πολιτιστικά ή Αγωγής Υγείας.

Τέλος, στην Β' τάξη δημοτικού εφαρμόζετε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα φιλιοαναγνωσίας. Οι φίλοι των παιδιών, τα αγαπημένα τους παραμύθια φιλοξενούνται στη βιβλιοθήκη της τάξης τους, με σκοπό να διαβαστούν ένα-ένα και να γίνει η επεξεργασία τους. Τα παιδιά, αφού διαβάσουν και ακούσουν την ιστορία του κάθε βιβλίου, απαντούν πολύ ευχάριστα σε ερωτήσεις περιεχομένου και λύνουν ασκήσεις γραμματικής στην ύλη που έχουν διδαχθεί. Με αυτόν τον τρόπο εξοικειώνονται περισσότερο με την ελληνική γλώσσα, ανακαλύπτουν τον σημαντικό πλούτο της και εξασκούνται στον προφορικό και γραπτό λόγο.

 

Διεύθυνση

Διεύθυνση:
 Καρδίτσης 21,  Λάρισα
Τηλ:
2410-624403
Fax:
2410-624403
Email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Website:
www.sxoleioraptou.gr

Με λίγα λόγια

Τα Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου λειτουργούν από το 1957 στην πόλη της Λάρισας. Ιδρύτρια και καθοδηγήτρια του σχολείου αυτού είναι η δ. Μαίρη Ν. Ράπτου. 

Συνδεθείτε μαζί μας!

 

JoomShaper